Orvlle Small jest światowej sławy Salsero z Kanady. Swoje sukcesy opiera na ciężkiej pracy nad własnym rozwojem tanecznym oraz oczywiście talencie. Orville zajmował pierwsze miejsca na wielu prestiżowych konkursach salsy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz w Europie (Montreal, San Francisco, Ottawa, Toronto, Berlin etc.). W ubiegłym roku zajął pierwsze miejsce w prestiżowych światowych mistrzostwach salsy Mayan (8th Annual Mayan World Salsa Competition). W 2004 uzyskał nagrodę „UK Salsa Congress Award” dla w kategorii „best international instructor for 2004”.

Więcej informacji na temat warsztatów na stornie organizatora: www.Salsalibre.pl